СЪДЪРЖАНИЕ »
АВТОРИ »


Съставител и редактор
доц. д-р Ирена Бокова
ISBN 978-619-233-130-6
Годишник на департамент "Антропология", том 4, 2010

Съдържание

  Социални трансформации и местно развитие

  Културни наследства и социални практики

  Маскарадът в обектива

  Споделено от терена

  Историческо наследство и градски пейзаж

  (Международна борса за културен туризъм, В. Търново, 2010) - презентации на студенти

  Публикувано

  Публични прояви на департамента


  2010 © Нов български университет. Информацията е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.