За сборника

Научна редакция - колектив:

проф. д-р Екатерина Михайлова

проф. д-р Николай Арабаджийски

доц. д-р Деница Топчийска

гл. ас. д-р Гинка Симеонова

 

Рецензенти:

проф. д.ю.н. Райна Николова

доц. д-р Веселина Манева

 

10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

 

© Издателство на Нов български университет, 2018

ул. „Монтевидео“ 21, 1618 София

www.nbu.bg

www.bookshop.nbu.bg

 

Вички права са запазени. Не е разрешено публикуването на части от книгата под каквато и да е форма – електронна, механична, фотокопирна, презапис или по друг начин – без писменото разрешение на носителя на авторските права.

Авторите на докладите, публикувани в сборника, носят отговорност за съдържанието им. Докладите са публикувани във вида, предоставен от авторите.

 

Коректор: Анелия Янкова

 

ISBN: 978-619-233-025-5