Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  25 ГОДИНИ ПО-КЪСНОПокана за представяне на сборник

 

Нов български университет ви кани да присъствате на представянето на сборника „Медиите в България: 25 години по-късно”.

 

Сборникът „Медиите в България: 25 години по-късно” съдържанаучните публикации на университетски преподаватели и специалисти от публичната администрация, бизнеса и неправителствения сектор, които се занимават с медийната регулация и саморегулация в България. На неговите страници и в приложението му си дават среща експерти от няколко поколения. Те си комуникират на общ професионален език, макар да са юристи, журналисти, инженери, философи, политолози, изкуствоведи, икономисти и др. Обединява ги грижата за предстоящото бъдеще на медийния сектор. Обсъждат задълбочено и компетентно най-съществените правни и етични въпроси на медийната дейност.

Сборният труд демонстрира достиженията на съвременната научна мисъл в опита да се откроят основните конституционноправни, административноправни, финансовоправни, трудовоправни, наказателноправни и авторскоправни проблеми на медийната действителност. Той, също така, насочва нашето внимание към гледната точка на участниците в медийния бизнес за качеството на законодателната и регулаторната среда в България.

 

Ще се радваме, ако споделите с нас събитието.

 

 

Промоцията ще се състои на 11 ноември 2015 г. (сряда).

Начало: 18.00 часа.

Галерия „Средец”, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 17.

 

 

За потвърждение: [email removed].