Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  25 ГОДИНИ ПО-КЪСНОКонституционна практика

Решение № 15 от 28.IX.1993 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 17/93 г

Решение № 4 от 17.V.1995 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 2/95 г.

Решение № 10 от 10.VII.1995 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 8/95 г.

Решение № 15 от 13.IX.1995 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 21/95 г.

Решение № 16 от 19.IX.1995 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 19/95 г.

Решение № 24 от 12.XII.1995 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 30/95 г.

Решение № 7 от 4.VI.1996 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 1/96 г.

Решение № 21 от 14.11.1996 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 19/96 г.

Решение № 4 от 11.II.1997 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 29/96 г.

Решение № 10 от 22.IX.1997 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 14/97 г

Решение № 14 от 23.X.1997 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 11/97 г.

Решение № 17 от 6.XI.1997 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 10/97 г.

Решение № 18 от 14.ХI.1997 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 12/97 г.

Решение № 20 от 14.07.1998 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 16/98 г.

Решение № 33 от 8.12.1998 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 30/98 г.

Решение № 10 от 25.06.1999 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 36/98 г.

Решение № 1 от 26.03.2002 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 17/2001 г.

Решение № 8 от 11.10.2013 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 6/2013 г.

Решение № 3 от 4.06.2009 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 3/2009 г.

Решение № 11 от 2 октомври 2012 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 1/2012 г.