§ 12. “Всеки избор трябва да бъде съгласуван с него…” (Основни характеристики на хроничните ревматоидни заболявания през призмата на биографичните микронаративи на лица с ревматоидни заболявания)

Изтегли материала за мобилни устройстваCopyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu