Съдържание
Уводни думи
Литература
Сборникът с новели в италианската литература: Опозицията устна/писмена реч като движещ фактор на повествование.
Автор: Петя Петкова - Сталева.

"Антидиктаторският" роман в Испаноамерика (исторически и литературни корени)
Автор: Ани Леви

Как пришълецът и местният жител виждат брега в книгата на Торо "Кейп код"
Автор: Албена Бакрачева

Любовта ала Рут Рендъл няма да спаси света: "Водата е прекрасна"
Автор: Андрей Андреев

Езиковият израз на фантастичното и на хиперболата в разкази на Радичков и техният превод на италиански език
Автор: Десислава Давидова

Eзик и култура
Футуризмът и кондиционалът като граматични средства за изразяване на несвидетелска информация в съвременния италиански език
Автор: Нели Раданова

Изменчивост и постоянност: английското съществително име и категориите му
Автор: Валентин Виденов

Глаголи за движение във фактитивна конструкция във френския език. Интерпретация и превод на български език
Автор: Цветилена Кръстева

Поглед към някои употреби на простото деепричастие (gerundio semplicе) в италиански език в съпоставителен план с български език.
Автор: Десислава Давидова

Някои проблеми при превод на европейски законодателни текстове
Автор: Диана Янкова

За класификацията на някои фактури и лингвокултутологията (из "китайския опит" в международните медии: Критичен анализ на дискурса и Корпусно изследване на лексиката
Автор: Галина Куртева

Образът на България в международните медии: Критичен анализ на дискурса и Корпусно изследване на лексиката
Автор: Елена Тарашева
Чуждоезиково обучение
Kогато сме на финала, да помислим за началото
Автор: Сияна Харизанова

Умението слушане и използване на детски книги и приказки в ранното чуждоезиково обучение
Автор: Дешка Маргаритова

Немският език в контекста на многоезичието
Автор: Павлина Стефанова

Филмовият превод и подготовката на преводачи
Автор: Милен Шипчанов
Резюмета
Съдържание