Установяване на частична трансформация по отношение на имот, за който в бракоразводното споразумение е уговорено, че остава съсобствен
Венцислав Л. Петров

Изтегли материала за мобилни устройства