Лабораторията по гемология

Директор: гл. ас. д-р Биляна Костова
корпус 1, офис С1/22
е-mail: bkostova@nbu.bg

Лабораторията по гемология е създадена през 1997 г. През 2007 г. е подновен статутът й с решение на Академичния съвет на НБУ. Основните приоритетни дейности са  образователната, изследователската и представителната дейност. Лабораторията по гемология е една от 39-те лаборатории, включени в Световната директория на лабораториите по гемология на International Colored Gemstone Association (ICA) и е единствената подобна лаборатория в България.

Лаборатория „Гемология” разполага с учебни и музейни сбирки. Образците се класифицират в пет основни групи: минерали, скали, полезни изкопаеми, фосили и скъпоценни камъни.

Колекцията от минерали включва образци от следните систематични групи: самородни елементи, окиси и хидроокиси, сулфиди и сулфосоли, фосфати, ванадати, сулфати, хромати, халогениди, карбонати и силикати.

Скалите са представени от седиментни (кластични и химично и биогенно отложени), магмени (интрузивни и ефузивни скали) и метаморфни скали.

Полезните изкопаеми са разделени на три основни групи: рудни (основни минерали за добив на желязо, олово, цинк, мед и т.н.), нерудни (суровини за циментовата и химическата промишлености, строителни материали и т. н.), каустобиолити (въглища). Колекцията от скъпоценните камъни включва минерални образци на скъпоценни камъни, както и вече обработени скъпоценни камъни: кабошони и фасетирани камъни.

 

Flash Menu
2016 © Нов български университет