Участия на студенти в конференции

I. X Научна конференция с международно участие SES’2014, 12-14 Ноември 2014, София, България.

  1. Ламбрев К., С. Старев, Стратосферни изследвания с хелиев балон „Стратос 1” – постер

II. ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4 – 5 юни 2015, София, България

  1. Ташева А., В. Петкова, Б. Костова, В. Стоянов, Биоотпадък от птицепроизводство (черупки от яйца). Част 2. Органични технологични приложения – постер
  2. Дойчинова А., Б. Захаринов, Екологичен риск при проучване на въглеводороди от битуминозни шисти – постер

III. IV-та Национална конференция с международно участие и младежка научна сесия „Екологично инженерство и опазване на околната среда“, Бургас, 3-6 юни 2015

  1. Tomov A., Satchanska G. Investigation of antibacterial activity of tomato and cayenne pepper seeds – постер
  2. Savova A., Satchanska G. Mercury bioaccumulation in Black sea fish – Bluefish (Pomatomus saltarix)” – постер
  3. Sinekov D., Satchanska G.  Comparative analysis of cadmium bioaccumulation in Danube and Black sea fish – постер
  4. Ahad V., Satchanska G. “Is the Bulgarian Danube fish safety for consumption?  A study of cadmium concentrations in two herbivorous species” - постер

 

 

 

 

 

Обратно горе

Flash Menu
2016 © Нов български университет