Лаборатория по химия

 

Отговорник: доц. д-р Вилма Стоянова
корпус 1, С17
e-mail: vpetkova@nbu.bg

 

Лабораторията по химия е структура към ФБО и e създадена през 2015 г. Тя е  учебна и научна лаборатория. Лабораторията отговаря на всички стандарти за безопасност.

Лабораторията е в отговор на необходимостта студените към Департамента да придобият знания и умения за лабораторната практика, свързана с методите на класическия химичен анализ, инструменталните методи и приложението на различни лабораторни техники и методики в разработването на бакалавърски и магистърски тези. Апаратурното и лабораторно дооборудване на лабораторията ще продължи и през следващата година. Лабораторията ще обезпечи провеждането на лекции, семинари и упражнения по учебните дисциплини в областта на екологията, опазването на околната среда и биологията.

Лабораторията ще повиши качеството на обучение на студентите от бакалавърските и магистърски програми към Департамента в областта на екологията и опазването на околната среда и биологията.

 

 

 

 

 

 

 

Обратно горе

Flash Menu
2016 © Нов български университет