Награди на студенти

 

 На 05 март 2015 г. в Аулата на Нов български университет по случай 3 март, Националния празник на Република България, Ректорът на НБУ, доц. д-р Пламен Бочков, връчи наградата „Най-добър студент’2015” на Константин Ламбрев, студент в департаменти „Телекомуникации” и „Природни науки” в НБУ.
Обучението на Константин Ламбрев преминава през бакалавърска програма „Телекомуникации”, майнър програма - втора специалност „Науки за Земята и алтернативни енергии” и понастоящем се обучава в магистърска програма „Телекомуникации”.
Константин Ламбрев има отличен успех от обучението си в НБУ, участва активно в университетски образователни и изследователски дейности. Ръководител е на спечелен и успешно реализиран студентски проект „СТРАТОС 1” към Централния фонд за стратегическо развитие на университета, с участието на екип от 6 студента от двата департамента. Резултатите от проекта са представени и публикувани в Годишник’2014 на департамент „Природни науки” и са отразен в медиите.


_DSC0129   1

 

Ректорът на НБУ връчи традиционните си годишни награди

Годишни награди на ректора на НБУ

В НБУ раздадоха Годишните награди на Ректора

 

 

 

 

 

 

Обратно горе

Flash Menu
2016 © Нов български университет