Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 г. с решение на Великото народно събрание. НБУ получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния период в три поредни акредитации - през 2001 г., през 2006 г. и през 2013 г. През 2004 г. НБУ е акредитиран от The Open University във Великобритания. Нов български университет е първото висше училище в България, в което се въвежда кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение.  Личности със световна известност са почетни доктори и почетни професори на НБУ, сред които - Ричард Рорти, Вера Мутафчиева, Юлия Кръстева, Жан-Пиер Вернан, Милчо Левиев, Робърт Йънг, Райна Кабаиванска, лорд Ралф Дарендорф, Тери Игълтън, Герард Хофстеде и др. 

МИСИЯ

Мисията на НБУ като автономна либерална академична институция, е:
  • да бъде ориентиран към своите студенти като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременна демократична България, обединена Европа и глобализиращия се свят;
  • да допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение, и научни изследвания по международни стандарти;
  • да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ФИЛОСОФИЯ

Образователната философия на НБУ е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

НБУ основава дейността си на ценностите:

1. Свобода на избора и отговорност
2. Автономност на академичното изследване
3. Непрекъснато учене и отвореност към света
4. Зачитане на естествените права на университетската общност
5. Лидерство, инициативност и иновативност
6. Доблест и почтеност
7. Социална ангажираност
8. Управление и оценка, основани на данни и доказателства.

АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ

Академичният профил на НБУ е в областта на:

1. науките за човека;
2. науките за обществото;
3. природните науки;
4. новите технологии;
5. изкуствата.

Повече за НБУ може да научите от "Нов университет за един нов свят. Образи и свидетелства", албум-алманах, посветен на 15-годишния юбилей на университета.

Обратно горе

2016 © Нов български университет