Ръководство и участие на преподавателите в проекти

Съдържание:

Проекти, финансирани от външни източници

Проекти към Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ

Проекти към фонд "Учебни програми" на факултетите в НБУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно горе
Flash Menu
2016 © Нов български университет