Сътрудничество на Департамента

 

 • Национален природонаучен музей
 • Национален музей „Земята и хората“
 • Висше строително училище „Любен Каравелов“
 • Институт за космически изследвания и технологии – БАН
 • Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория „Рожен“ – БАН
 • Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН
 • Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН
 • Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
 • Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН
 • Съюз на учените
 • Българско микробиологично дружество
 • Министерство на околната среда и водите
 • Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите
 • Министерство на земеделието и храните
 • Лесозащитна станция – София към Изпълнителна агенция по гори към
 • Българска агенция по безопасност на храните
 • Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ – София
 • Асоциация на българските градове и региони
 • Екологично сдружение „За Земята“
 • Фондация „Екообщност“
 • Национално дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда”
 • Медикодиагностична лаборатория „Ескулап“ ЕООД
 • „Проген“ ООД
 • Instiute for geobiology, arheology, underground waters and ecology (IGAPE) – Скопие, Македония
 • Общини
 • Частни биологични лаборатории

 

 

 

Обратно горе

Flash Menu
2016 © Нов български университет