Нов български университет

1. Вместо увод -  какви са целите на този курс и какво  да очакваме от него? Терминологичен и понятиен апарат и основни схеми.

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.
NBU nbu