Нов български университет

15. Case study от Проект “Компютърни методи за интерпретация на данни и диагностика на сърдечно-съдови заболявания от класа ИБС“(исхемична болест на сърцето).

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.
NBU nbu