Нов български университет

17. Теоретичен потенциал и практически ползи от въвеждане на електронно здравеопазване – експертно становище представено на заседание в Съвета за икономическо развитие и социални политики при Президента на РБ.

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.
NBU nbu