Нов български университет

19. Можем ли да описваме медицинската ( и здравна) култура като софтуер на ума и защо? ONLINE култура и ONLINE природа.

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.
NBU nbu