Нов български университет

2.Информационен модел на болестта като база за диагностика и прогнозиране. Унификация на подходите за обработка на здравна информация .

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.
NBU nbu