Нов български университет

Академик Начев представи Учебника “Информационни системи в медицината и здравеопазването” , ISBN 954-535-392-9, Сиела- Софт енд Паблишинг, София, 2005

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.
NBU nbu