Пламен Цветков. Началото на съветската агресия през Втората световна война
Plamen Tzvetkov. The beginning of Soviet aggressionCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu