Атанас Бояджиев. Очерк за Бдин при управлението на цар Иван Срацимир. Възход от апанаж до самостоятелно царство
Atanas Boyadziev. Essay on Bdin management of Ivan Sratsimir. Rise of apanage to independent KingdomCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu