Церемония по наименуване на аудитория 110 (ІІ корпус) на името на Уилям Гладстон. 21 януари 2010 г.
The ceremony of naming the auditorium 110 (Building 2) in the name of William Gladstone. January 21, 2010.Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu