Научна конференция “Конфликти и дипломация - в миналото и сега”. Созопол, 21-25 септември 2010 г.
Conference "Conflicts and diplomacy: past and present." Sozopol, September 21-25, 2010.Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu