Национална конференция “Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944-1989 г.)” НБУ, 23-24 март, 2011 г.
National conference "The resistance against the communist regime in Bulgaria (1944-1989)", New Bulgarian University, March 23-24, 2011.Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu