Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник посветен на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева. С., НБУ. 2011.
The cultural heritage in the modern city. Festschrift dedicated to the 85th anniversary of Prof. Magdalina Stancheva. S., NBU, 2011Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu