Авторите

Зарко Ждраков – изкуствовед, катедра „Изкуствознние“, НХА

Живко Лефтеров – историк, департамент „История“, НБУ

Димитър Гюдуров - историк, департамент „История“, НБУ

Азамат Татаров – историк, Кабардино-балкарски държавен университет, Руска федерация

Атанас Бояджиев - докторант, департамент „История“, НБУ

Денис Исаев - докторант, департамент „История“, НБУCopyright © 2016. All Rights Reserved.
NBU nbu