Научна конференция „Власт и пари в историята“. Созопол, 19-22 септември 2013 г.
Conference “Power and Money in History”, Sozopol, September 19-22, 2013.Copyright © 2016. All Rights Reserved.
NBU nbu