Чолова, Цветана. Образованието в средновековна България. С., НБУ. 2013
Tzvetana Cholova. The Education in Medieval Bulgaria. Sofia: NBU, 2013.Copyright © 2016. All Rights Reserved.
NBU nbu