Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerМенюта


Съставител: Георг Краев
Редактор: Бойка Бъчварова

ISBN 978-954-535-730-5


Дискурсите на дома
Ръководител на проекта и съставител на сборника:
Георг Краев

Редактор:
Бойка Бъчварова

Автори:

Проф. д-р Георг Краев
Департамент „Музика“
и Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания,
Нов български университет

Проф. Мария Попова, д.н.
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания,
Нов български университет

Проф. Мони Алмалех, д.н.
Депатамент „Нова българситика“
и Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания,
Нов български университет

Проф. Михаил Неделчев
Депатамент „Нова българситика“,
Нов български университет

Проф. д-р Евгений Дайнов
Център за социални практики,
Нов български университет

Доц. д-р Борислав Георгиев
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания,
Нов български университет

Доц. д-р Дмитрий Варзоновцев
Департамент „Философия и социология“,
Нов български университет

Доц. Иван Евтимов
Департамент „Антропология“
и Лаборатория за семиотични и социологически изследвания
Нов български университет

Доц. д-р Евгения Благоева
Департамент „Антропология“,
Нов български университет

Доц. д-р Анита Касабова
Департамент „Антропология“,
Нов български университет

Доц. д-р Катя Михайлова
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей,
Българска академия на науките

Анюта Каменова-Борин
Исторически музей (директор),
Община Чипровци

Гл.ас. д-р Вероника Азарова
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания,
Нов български университет

Ас. д-р Иво Велинов
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания,
Нов български университет

Д-р Капка Лалова, хон. преп.
Департамент „Музика“,
Нов български университет

Ас. Бойка Бъчварова
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания,
Нов български университет