Награда за хуманитаристика “Богдан Богданов”Новини


Процедурата за номиниране на кандидати за наградата за 2019-та година е отворена.

Срокът е до 30-ти септември 2019 г.