Награда за хуманитаристика “Богдан Богданов”Новини


2020 г.

Журито присъжда наградата за 2020 г. на НАЙДЕН ТОДОРОВ за изключителни успехи в сферата на изкуството и управлението на художествени институции, както и за неговата достойна и последователна гражданска позиция.

прочетете повече