Награда за хуманитаристика “Богдан Богданов”

На 2 ноември 2016 г., в Аулата на Нов български университет се проведе тържествена церемония по случай Деня на народните будители. Ден след празника бяха връчени дипломите на завършилите студенти – бакалаври и магистри от различни програми. Официалното събитие бе посветено на създателя на Университета - проф. Богдан Богданов, д. н.

Проф. д-р Христо Тодоров, член на Настоятелството на НБУ, произнесе слово за делото и значимия принос на проф. Богданов, посветил се на учредяването и непрекъснатото развитие на първия в България частен университет. Безграничната му всеотдайност и нестихващ стремеж към съвършенство са в основата на учредяването на Награда за хуманитаристика на негово име. Председателят на Настоятелството проф. Антони Славински обяви нейното създаване. Наградата е учредена от Настоятелството на НБУ и ще се дава ежегодно на 2. ноември, рождената дата на проф. Богданов. За първи път ще бъде връчена през 2017 г.

Наградата се определя на конкурсен принцип и се връчва на изтъкнати учени и творци, реализиращи идеи, сходни с идеите на проф. Богданов.


Статут на награда за хуманитаристика „Богдан Богданов“ в памет на проф. Богдан Богданов, дфн.

Наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“ е учредена на 5 декември 2016 г. от Настоятелството на Нов български университет в памет на професор Богдан Богданов - създател на НБУ, класически филолог, учен в областта на науките за човека и обществото, писател, преподавател, обществена фигура в областта на изкуството и културата и университетски мениджър.

Наградата се връчва ежегодно на 2 ноември, рождената дата на проф. Богдан Богданов.

Наградата е за постижения в сферата на хуманитаристиката и се присъжда на лица, които пресъздават и популяризират идеите, споделяни от проф. Богдан Богданов. Тя е национална награда и е за постижения в български контекст.

Наградата се определя на конкурсен принцип и се връчва на тържествена церемония в НБУ. Кандидатите могат да подадат лично документи или да бъдат номинирани (с изрично тяхно съгласие) от други лица, комитети или организации.

Наградата представлява плакет, диплом и парична сума от 10 000 лв. Журито може да присъди и поощрителна награда от 4 000 лв.

Статутът, съставът на журито, процедурата за кандидатстване, сроковете, формулярът за кандидатстване, номинираните и лауреатите се посочват в официалния сайт на НБУ.

Наградата се определя от Журито и се връчва от Председателя на Настоятелството на НБУ.

Съставът и председателят на журито се определят от Председателския съвет на НБУ. Членовете на журито не могат да бъдат номинирани.

Журито взима решение с квалифицирано мнозинство и при обявяване на наградата оповестява мотивите си.

*Състав на журито

доц. д-р Веселин Методиев

д-р Георги Текев

Иван Богданов

Мария Арсениева

проф. д-р Пламен Бочков

проф. Христо Тодоров, д.н. – председател на журито

Христо Чукурлиев

*Срокове и полезна информация

• До 15 септември на текущата година можете да подадете своите документи за кандидастване за Наградата за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов, д.н.

• Подаването на документите става лично или по пощата до: НБУ, гр. София, ул.Монтевидео 21, 1618, до: Христо Чукурлиев, Корпус 2, ет. 2. стая 218.

• Документите съдържат: попълнената формата за кандидастване, препоръки и мнения на трети лица и/или организации, доказателства в полза на кандидатурата.

За повече информация:

Христо Чукурлиев корпус 2, офис 209

02/8110 379, в. 22092 hchukurliev@nbu.bg

*Контакти

НБУ
Христо Чукурлиев
корпус 2, офис 209
ул. Монтевидео 21
ж. к. Овча купел
София 1618

02/8110 379, в. 22092 hchukurliev@nbu.bg