Награда за хуманитаристика “Богдан Богданов”Срокове и полезна информация


 • До 30-ти септември на текущата година можете да подадете своите документи за кандидастване за Наградата за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов, д.н.

 • Подаването на документите става лично или по пощата до: НБУ, гр. София, ул.Монтевидео 21, 1618, до: д-р Христо Чукурлиев, Корпус 1, ет. 2. стая 206.

 • Документите съдържат: попълнената формата за кандидастване, препоръки и мнения на трети лица и/или организации, доказателства в полза на кандидатурата.


  За повече информация:

  д-р Христо Чукурлиев корпус 1, офис 206

  02 8110 216
  hchukurliev@nbu.bg