НОВ БЪЛГАРСKИ УНИВЕРСИТЕТ
Департамент „Музика“

ДЖАЗЪТ Е СВОБОДАТА ДА ИМПРОВИЗИРАШ

Ангел Ангелов Заберски

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

 

Този кратък инструктивен и теоретичен материал ще даде основата, която е нужна на всеки, навлизащ в изкуството на музикалната импровизация и поп/джаз хармонията. Мнозина смятат, че хората, които импровизират или свирят джаз, са специални. Но, ако те са такива, то е, защото са били достатъчно умни и практични, за да отделят време всеки ден в изучаване на тайните на занаята, а именно: гами[1], акорди[2], фигури[3], фрази[4], песни[5] (джаз-стандарти[6] и оригинални композиции[7]), развиване на слуха, слушане на записи на великите изпълнители в джаза и всичко друго, което според тях би допринесло за развитието им като завършени джаз-музиканти.

 

Смятам, че е добре да се създадат навици за редовни упражнения, особено за онези, които тепърва ще се запознават с езика на джаза. За да свириш джаз се иска дисциплина, а дисциплината е нещо полезно за абсолютно всеки музикант.

 

Езикът или, по друг начин казано, изразните средства на джаза са в постоянно движение. За да стане част от джаз културата, човек трябва да не се плаши от промените. Джазът се е видоизменял много, особено през последните 70 години. В момента също е в преходен период. Всяко поколение джазмени[8] привнася в музиката свои уникални идеи, усещания и звуци, а това води до видоизменение, трансформация. Ако сте подготвени добре и вие може да се наредите сред онези, които влияят на останалите музиканти и създават новите тенденции в джаза.

 

Слушайте, слушайте, слушайте внимателно всеки, който свири джаз или импровизира. Можете да научите много от изпълнения на живо, както и от записи. Направете си фонотека и чуйте записите, осъществени през последните 85 години. Ще останете изненадани!

 

Използвайте разумно времето за упражнения. Не повтаряйте пак и пак неща, които вече сте усвоили. Това е добре за самочувствието, но не подпомага с нищо напредъка Ви в музиката. Бъдете търпеливи. Не очаквайте всичко да се получи отведнъж. Спомнете си поговорката, че нещата се случват тогава, когато сме готови да ги приемем. Спокойното състояние на ума по време на упражнения също е предпоставка за напредък.

 

Малко по малко, развивайте слуха си, така че наистина ДА ЧУВАТЕ музиката и всички компоненти, съставляващи крайния продукт.

 

Тъй като повечето от Вас нямат на разположение добра ритъм секция, ви препоръчвам да се упражнявате и солирате със сборниците на Джими Аберсолд[9]. Всеки том съдържа учебник и един или два диска. Много професионални музиканти ги използват за разсвирване, поддържане на формата, практикуване на нови ритмични фигури или музикални фрази, или пък, за да разучават нови песни и импровизират върху различни акордови прогресии[10].

 

Добре е да започнете да свирите с ритъм секция възможно най-скоро и колкото по-добра е тя, толкова повече полза ще имате. Свиренето на джаз ще ви направи по-независими и уверени в себе си.

 

И накрая, свирете на най-добрия инструмент, който можете да си позволите, и се обучавайте при най-добрите преподаватели.

 

Нека пътешествието ви в музиката и по-конкретно в джаза бъде толкова приятно, колкото бе за мен написването на този учебен материал.


 


[1]Гама е откъс от звукореда (или изява на лада), подреден във възходящ или низходящ ред, от който и да е тон до неговото октавово повторение.

Лад – системата от взаимоотношения между устойчивите и неустойчивите тонове в дадена мелодия. Броят на тоновете, участващи в лада, може да бъде различен – пет, седем или повече.

[2]Акорд (от италиански accordo – буквално – като една струна, „съзвучие”). Музикален термин, който обозначава едновременното звучене на два, три или повече тона. Акордът е в основата на музикалната хармония, пряко е свързан с понятията тоналност, лад и гама. В поп и джаз хармонията акордът се назовава по името на своя основен тон като към това име се добавя съответно тонално определение. Например: акорд построен върху тона до може да бъде до минор, ако тризвучието е минорно, или до мажор, ако изграденото тризвучие е мажорно.

[3]Музикална или ритмична фигура – под това понятие разбираме различната визия на музикалната мелодия в комбинация от различни нотни трайности (ритмична фигура) или интонационни елементи (музикална фигура или фигурация).

[4]1). Фраза – завършен словесен израз, изречение. 2). Музикална фраза – неголяма и относително самостоятелна част от музикалното произведение или от мелодията.

http://rechnik.info/фразa

[5]Песен е относително кратка музикална композиция, написана за един или няколко гласа със или без съпровод на музикален или музикални инструменти. Най-често песента е предназначена за един изпълнител (вокал или певец), но може да бъде и за дует(двама), трио (трима певци) или за повече изпълнители, т.е. повече гласове – вокален състав или хор. Песните се класифицират по различни критерии: църковни-светски; танцувални-маршови, ренесансови-съвременни и т.н. Песните са образувани от строфи или куплети с еднакъв брои срички (стъпки), за да се получи римуването и оттам и мелодичната структура, както и мелодията. Обикновено песните имат рефрен (припев).

[6] Джаз стандарт (Jazzstandard), също и евъргрийн (Evergreen – вечно зелен) е музикално произведение (съчинение, песен, може и откъс от нея), което е общоизвестно и основна част от джазовия репертоар. Обикновено това са най-популярните песни или инструментални пиеси, които се използват от джазмените като основа на индивидуални или оркестрови импровизации. Jam session (джазова сесия) – т.е. джазов концерт или събиране за съвместно изпълнение.

https://www.britannica.com/art/jazz

[7]Терминът композиция е предимно музикален, който означава музикално съчинение, сътворено от композитор (автор на музика). Но в съвременния свят този термин влиза и в други изкуства като архитектурата, изобразителните изкуства, модата и прочие.

[8]От jazz (джаз) и man (човек).

9 Джими Аберсолд е американски джаз саксофонист и теоретик. Неговите Play-a-long книги, включващи и компктдискове, са интернационален ресурс за джаз образование.

http://www.jazzbooks.com/

Посетено на 07.04.2016.

[10]Прогресия – последователност от акорди. Акордови прогресии е термин в популярната и джазова музика, който може да означава акордови последования (т.е. няколко акорда един след друг), но и акордови взаимоотношения при последования от акорди (т.е. акорди със съответните тонални взаимоотношения между тях).