Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаРегулация

Наказателният кодекс и "ПРЕСС ТВ"
доц. д-р Райна Николова

Нарушение на силата на звука на рекламно съобщение
доц. д-р Райна Николова

Европейската комисия осъди България заради правната рамка на цифровия преход
доц. д-р Райна Николова

Частен съдебен изпълнител нахлу в ТВ7
доц. д-р Райна Николова

Становище на СЕМ относно телевизионната реклама с директни и натуралистични внушения
доц. д-р Райна Николова

Решение на СЕМ относно нова услуга на БНР
доц. д-р Райна Николова

Декларация на СЕМ относно правото на личен живот
дц. д-р Райна Николова

КЗК разреши придобиването на телевизия
доц. д-р Райна Николова

Споразумение между СЕМ и ЦИК
доц. д-р Райна Николова

Народното събрание не прие отчета на СЕМ
доц. д-р Райна Николова

Доклад на СЕМ от наблюдението на предизборната кампания
доц. д-р Райна Николова

Бюджетни субсидии за обществените медии
доц. д-р Райна Николова

Институционална криза на медийния регулатор
доц. д-р Райна Николова

Временен председател на СЕМ
доц. д-р Райна Николова

Обновяване на състава на СЕМ
доц. д-р Райна Николова

Избор на председател на СЕМ
доц. д-р Райна Николова

Избор на генерален директор на БНР
доц. д-р Райна Николова

Промяна в правилата за избор на генерални директори на БНР и БНТ
доц. д-р Райна Николова

Правото на лиен живот на публична личност
доц. д-р Райна Николова

Удължаване на мандатите и на членовете на управителните съвети на обществените медии
доц. д-р Райна Николова

Отнемане на лицензите на „ТВ Седем“ ЕАД
доц. д-р Райна Николова

Процедура за избор на генерални директори на БНР и БНТ
доц. Райна Николова, д. н.

Промени в медийния закон, свързани с правото на Европейския съюз
доц. Райна Николова, д. н.

Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне за разпространение на програмите на „БТВ Медиа Груп” ЕАД
проф. Райна Николова, д. н.

БНР и "Музикаутор"
доц. Райна Николова, д. н.

Правила за отразяване от БНТ и БНР на предизборната кампания
проф. Райна Николова, д. н.

БНР и "Музикаутор"
проф. Райна Николова, д. н.

ЦИК определи партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети
проф. Райна Николова, д. н.

Извадки от доклад на СЕМ за мониторинг на предизборната кампания
проф. Райна Николова, д. н.

ФИЛМАУТОР осъди BLIZOO за нарушени авторски права върху филми
проф. Райна Николова, д. н.

София Владимирова е новият председател на СЕМ
проф. Райна Николова, д. н.

Избор на нов генерален директор на БНТ
проф. Райна Николова, д. н.

Удължаване срока на процедурата за избор на генерален директор на БНТ
проф. Райна Николова, д. н.

Радио България на БНР е в опасност
проф. Райна Николова, д. н.

Отворено писмо на журналистите от Радио България
проф. Райна Николова, д. н.

Общественият съвет на БНР подкрепи ръководството на медията за закриването на Радио България
проф. Райна Николова, д. н.