АвториСборник доклади от Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 04 – 06 Ноември 2016 г., София
Организирана от Департамент „Здравеопазване и социална работа“ при
Нов български университет и „Център за терапия на комуникативни и
емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст“, НБУ
Редакционна колегия: Маргарита Станкова, Полина Михова
Рецензенти: Виолета Боянова, Живка Винарова
Техническо оформление: Полина Михова
Издател: Нов български университет, София, 2017
Том 2, 2017г.
ISBN 978-954-535-863-0Copyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu