Навигация

Съдържание

Студии на преподаватели

Край или пауза в историческото развитие на масмедиите?

автор: Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието

Журналисти и блогъри за ПР-а в България

автор: Илияна Александрова, Диана Попски, проф. Толя Стоицова, доктор на психологическите науки

Как и на какво да учим журналистите в края на първото десетилетие на 21. век

автор: Доц. д-р Александър Ангелов

Комуникационни аспекти на ефективното преподаване

автор: Доц. д-р Невяна Кръстева

Стратегически комуникации - интерактивни модели

автор: Доц. д-р Руси Маринов

Изразни средства на камерата

автор: Доц. д-р Михаил Мелтев

Правна същност и регулация на медийната дейност

автор: Доц. д-р Райна Николова

Социалните медии в инструментариума на съвременния комуникатор

автор: Ст.ас. д-р Десислава Бошнакова

Чуруликайки цензурата в 140 знака

автор: Д-р Пламен Павлов

Интерактивна, персонализирана и социална телевизия

автор: Ст.ас. д-р Стойко Петков

За културата в контекста на цивилизацията на образите

автор: Ст.ас. д-р Росен К. Стоянов

Еманципация на ПР пред медиите и необходимостта тя да се случи

автор: Д-р Александър Христов

Държавникът Иван Евстратиев Гешов като публицист, журналист и издател

автор: Тодор Панайотов, преподавател

Филмовото производство в БНТ: ценностни ориентири и подходи за администриране

автор: Борил Мечков, преподавател

Студии на докторанти

Икономически предпоставки за дигитализацията на филмовата индустрия

автор: Христо Бонев

Организационни и професионални модели. Организационни модели – на свободния пазар, на обществената отговорност, авторитарен модел

автор: Ралица Филипова

Регулиране на вътрешно-организационните комуникации в контекста на ЕС

автор: Евелина Христова

Интернет като книга за похвали и оплаквания

автор: Елена Цонева

Хабилитационен труд

Политическите комуникации в мрежата 2.0

автор: Ст. ас. д-р Десислава Бошнакова

Избрани текстове от пролетна и есенна конференция

Уводни думи

По-свободен достъп до по-разнообразна информация

автор: Васил Диков, студент

Принципите на журналистиката в епохата на новия медиен и ПР потребител

автор: Цанка Донкова, студентка

Музика. Онлайн комуникация с крайния потребител

автор: Васил Иванов, студент

Повярваха си, че са значими

автор: Златина Иванова, студентка

Малко избързахме с авторството

автор: Иво Йотов, студент

Bluetooth Marketing приложения

автор: Жасмина Кьосева, студентка

Пристрастяване към интернет

автор: Христина Петрова, студентка

Границата между автор и потребител в интернет

автор: Лора Ранкова, студентка

Поколение 3.0

автор: Ралица Филипова, докторант

Вътрешни публики на организациите - нови медийни потребители

автор: Евелина Христова, докторант

По-лични и същевременно по-публични

автор: Сиана Башиновска, студентка

Блогове и блогове… Какви са критериите за качествен блог?

автор: Петър Владимиров, студент

Динамична система, която създава и развива хармония в обществото

автор: Перуника Гочева, студентка

Съдържанието е цар, но какъв цар?

автор: Слава Динкова, студентка

Интернет – място за всякаква информация

автор: Светла Димитрова, студентка

Журналистите правят журналистиката

автор: Цанка Донкова, студентка

Истинският комплимент към журналиста

автор: Елена Енчева, студентка

Потребителят да реагира като гражданин, а не като консуматор

автор: Златина Иванова, студентка

Медия, която е ориентирана около личността на комуникатора

автор: Елена Карамитева, студентка

Това не е място за правене на добра журналистика

автор: Надежда Кичикова, студентка

Какво стои зад понятието професионалист?

автор: Антония Кондова, студентка

Посредник в публичното говорене

автор: Вяра Михайлова, студентка

Кой уби журналистиката?

автор: Ралица Филипова, докторант

Вътрешните публики на организацията и блоговете като комуникационен инструмент

автор: Евелина Христова, докторант

Всяка минута се създават нови девет блога

автор: Мила Христова, студентка

ПР като поезия

автор: Мадлена Христозова, студентка

Лятна школа 2009

ХI Лятна школа по Пъблик Рилейшънс

Изкуство и медийно пространство

Изкуство и медийно пространство

автор: Весела Христова-Радоева

Колекционерът. Портрет на Юго Вутен

автор: Десислава Ангелова, студентка

Историите на Недко Солаков (или нещо като пътепис)

автор: Йоан Василев, студент

Защо хората гледат Пикасо?

автор: Люба Маноилова, студентка

Да материализираш живота

автор: Наталия Такова, студентка

Випуск 2009

Випуск 2009

Нови книги

PRоговорки: Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки

автор: Ст. ас. д-р Десислава Бошнакова

Конфликтен дискурс, масмедии и политика

автор: Ст. ас. д-р Росен К. Стоянов

Международна дейност

Международна дейност на департамент „Масови комуникации”

Summary

Summary