Навигация

Нови книги

 

PRоговорки: Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки

Ст. ас. д-р Десислава Бошнакова

ISBN: 978-954-9335-13-2

София, 2009, ПР е трик, машинация, манипулация или... е име на нещо, което съществува, откакто свят светува, технология, която ни помага да общуваме по-ефективно, да се разбираме и дори да ни е трудно, да се опитаме да направим така, че и вълкът да е сит, и агнето да е цяло? Понякога точната поговорка или пословица, казана на точното място, може да обясни смисъла и на най-заплетените теории.

ПР много прилича на огледалото на злата мащеха, което не може да ви излъже и ще ви каже истината – такава, каквато я виждат хората, за да можете вие да се промените и отново да се вгледате в огледалото.

 

 

Конфликтен дискурс, масмедии и политика

Ст. ас. д-р Росен К. Стоянов

ISВN 9789545355783

В глобализиращия се свят масмедиите се превърнаха в основен източник на поддържаната потребност от напрежение. Основната роля на все по-технологично развиващите се медии като най-мощното средство за информация, забавление, култура и образование се преобразува в тенденция за преднамерената им употреба като единственият източник на напрежение и влияние, въздействие и управление на създавания именно чрез самите тях нов глобален комуникационен свят.

Текстът се явява важна част от необходимата научна литература за обучаващите се в сферата на медиите, журналистиката, връзки с обществеността, политология, социология, конфликти и национална сигурност.