Навигация

Редакционна колегия:
проф. Владимир Михайлов,
доктор на изкуствознанието
доц. д-р Десислава Бошнакова
доц. д-р Михаил Мелтев
доц. д-р Руси Маринов

Отговорен редактор:
д-р Петя Александрова

На корицата:
Студенти от випуск 2011, дипломна защита
Снимка:
Татяна Илиева

ISSN 1310-8670

Студии на преподаватели:

Медиите срещу театралното и филмовото изкуство
автор: проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието
Медии, комуникация и опасения
автор: проф. Толя Стоицова, доктор на психологическите науки
Кампаниите на хората
автор: доц. д-р Десислава Бошнакова
Управление на творческия персонал
автор: доц. д-р Михаил Мелтев
Комуникационна демокрация
автор: доц. д-р Росен Стоянов
Новата ситуация в българското кино
автор: д-р Петя Александрова

Студии на докторанти

Печатните медии в дигиталната епоха
автор: Христо Бонев, докторант
Как новите технологии промениха ПР професията
автор: Десислава Данкова, докторант
Конвергенция в медийна среда
автор: Юлиана Кънчева, докторант

Докторски трудове

Пролетна и есенна конференции

Лятна школа 2011

Книги на преподаватели

Випуск 2011