Навигация

Редакционна колегия:

Проф. Владимир Михайлов,
доктор на изкуствознанието
Проф. д-р Руси Маринов
Проф. д-р Михаил Мелтев
Доц. д-р Десислава Бошнакова

Отговорен редактор:
Доц. д-р Петя Александрова

На корицата:
Албена Георгиева, Гинка Лазарова, Мила Мутафчиева, Лора Кънева - абсолвентски бал, випуск 2013


ISSN 1310-8670

Студии на преподаватели

Журналистическа „самоампутация” по Маклуън
автор: Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието
Неясният силует на Хизбула: един щрих към медийния портрет на организацията
автор: Доц. д-р Мира Майер,
Проф. Толя Стоицова, доктор на психологическите науки
Музеите – културни пространства?
автор: Доц. д-р Петя Александрова
От кухнята на специалните събития
автор: Доц. д-р Десислава Бошнакова
Пропаганда и памет
автор: Доц. д-р Росен К. Стоянов
Каналът „Аз“и персонализираното програмиране
автор: Гл. ас. д-р Стойко Петков

Студии на докторанти

Пролетна конференция

Есенна конференция

Лятна школа по ПР 2013

Книги на преподаватели

Галерия

Реализирани студенти, випуск 2013

In memoriam

Випуск 2013

Summary