Мобилна интернет комуникация

Проф. д-р Руси Маринов

 

 

 

Резюме:

В студията се дискутират и изследват тенденциите за развитие на мобилните интернет технологии през следващите няколко години и как мобилната комуникация ще наложи промени и предизвика трансформация на медийните реалности. За целите на анализа са използвани данни и проучване от водещи в света центрове и институти, занимаващи се с анализ на мрежовото пространство и ролята на възникващите иновативни технологии. Мобилните приложения са ориентирани към някои от следните дейности: управление на бизнеса, бърз достъп до медийни ресурси,  навигация, дистанционно управление на различни устройства и функции на автомобили, споделяне на идеи свързани с образователни и обучителни ресурси, управление на електронни съобщения и взаимодействие със смарт устройства. Анализът отразява също типичните проблеми и съответните рискове за гражданите при използване на различни мобилни приложения за целите на бизнеса, финансите и управлението.

 

В последните години мобилните комуникации започват да играят доминираща роля при общуване между хората. С развитие на интернет технологиите се променят и ориентациите на бизнеса и в частност   на медиите, като последните се уповават на както на  новите постижения на информационните технологии, за да осигурят необходимата и точна информация на аудиторията, така и да използват разнообразните програмни ресурси,  за да поддържат по-добър контакт  с читателя или зрителя. Напоследък  сме свидетели на едно преминаване от социалното към мобилното, т.е. мобилната комуникация се превръща в основна движеща сила на  компютърните технологии и иновациите в интернет средата. Това в близко бъдеще ще окаже влияние и  на развитие на онлайн медиите.

Съгласно международната статистика [1] за развитие на мобилните форми на комуникации през 2012 г. се открояват следните по-важни тенденции: брой на потребителите по целия свят е 5.9 млрд., като това се равнява на  87% от цялото население на Земята. 1.2 млрд. души са абонатите на мобилни мрежови услуги, като водещи държави, с най-голям дял широколентова връзка, са Южна Корея и Япония, с покритие съответно 91% и 88%.

Мобилната комуникация по Глобалната мрежа се ориентира в посока на използване на специални приложни програми/apps/, които по специфичен начин обработват информация и осигуряват съдържание и развлечение на ползвателите. Тази тенденция дори измества популярността на социалните мрежи, последните за да съществуват  ускорено закупуват или въвеждат приложения от външни разработчици.

Официалната статистика показва още, че в момента са налични на пазара повече от 1 милион мобилни приложения. През 2013 се забелязва  бум на тези технологии и приложения. Най-често използваните приложения са в сферата на игрите, новини, карти, музика, социални мрежи и книги /вж. Схемата/.  Като пример може да се посочи най-скъпото в света досега приложение  Instagram, закупено от Фейсбук за сумата от 1 милиард долара.

Според "Wikipedia" приложенията в Play store  на Google през 2011г, наброяват 500 хиляди  за  платформата „Андроид“ и с  повече от 10 милиарда инсталации на мобилни телефони. Специално за таблети, базирани на „Андроид“ са разработени няколко хиляди приложения в 20 основни категории:

 

§  развлечения и игри-6158

§  е-книги-2289

§  свободно време-2080

§  средства и обществени услуги-1552

§  образование-1327

§  начин  на живот-1013

§  комуникации-713

§  продукти-681

§  здраве и фитнес-537

§  музика-517

§  пътуване-402

§  религии-268

§  за дома-130

§  локации и карти-121

§  социални мрежи-112.

 

     Броят приложения за Епъл е още по-голям и за  iPad, през 2011г достига 90,000 програми, а за iPhone-475,000 apps. Съответно приложенията за Blackberry са 18 000 и за Nokia 130 000. Изследователският център Pew, съвместно с университета Elon, за периода от 25 ноември 2013г. до 13 януари, 2014г. провеждат  проучване [2] сред 2558 експерти, относно бъдещето на интернет технологиите, в следващите 10 години. В отчета, публикуван на 11 март, 2014  на официалната уеб страница на центъра се твърди, че повечето експерти прогнозират по-нататъшно развитие на мобилните технологии, масово разпространение на  преносими миниатюрни  компютърни устройства, всеобщата   свързаност на обектите  в "интернет на вещите", като това  ще позволи на хората, да споделят знание и информация в специални, базирани на "облачни ресурси" складове от данни.

Учените открояват следните значими тенденции в развитие на съвременните технологии:

 

·  поява на глобална, имерсивна, невидима, мрежова компютърна среда, изградена на базата на смарт сензорни устройства, масивни центрове за данни, интернет на вещите;

·  допълнена реалност, усилваща въздействието и значението на реалния свят, човек ще може да извлича информация от тази среда с помощта на разнообразни портативни, мобилни устройства и вградени компютърни системи в обектите;

·  промяна на бизнес модела, характерен за 20 век и въздействие на интернет  върху финансите, околната среда и образованието;

·  индексиране на информация, създаване на база данни и поява на интелигентни, аналитични карти на физическата и социална реалност.

 

Дейвид Кларк, старши научен изследовател в лабораторията по компютърни науки на Масачузетския институт по технологии, смята че отделните устройства ще създадат собствен модел на поведение и комуникация по между си, ще изградят "социални мрежи", които ще използват за споделяне на информация, автоматизация и поемане на контрол върху отделни процеси. Хората ще живеят в свят, където повечето решения ще се вземат от активни, кооперирани помежду си интелигентни устройства. интернет ще придобива все по-голямо значение за човека, но ще става и все по-малко видим и ясен за хората. Пол Джонс от Университета в Северна Каролина споделя мнението, че ако телевизията ни е дала възможност да  осъзнаем, че живеем в "глобално село", то интернет ще ни позволи да се превърнем активни "жители на селото".

Анализ на статистическите данни от различни ресурси показва следните тенденции относно развитие на мобилните приложения за периода 2011-2017г. През 2012 година общо на световно ниво са инсталирани 57 млрд. безплатни приложения; докато броят на инсталираните платени апликации е около 6.5 млрд. Прогнозите са през 2016г. обемът на инсталираните на различни устройства приложения да достигне цифрата 211 млрд. Тези цифри демонстрират по един недвусмислен начин, че ролята мобилната комуникация ще се разраства с огромни темпове и постепенно ще се превърне в доминираща за целите на бизнеса, финансите и медиите.

Според последните проучване от месец юни, 2014 г. на comScore [3] за първи път тази година се очертава тенденцията, че мобилните приложения в медиите заемат дял над 50% при консумация на медийно съдържание. Потребителите на мобилни услуги са склонни да използват най-много приложения в радиото, фотожурналистика, визуализиране и създаване на графични карти на основните новини, системи за обмяна на съобщения и компютърни игри.

В края на 2008г. американския изследователски център "Pew" [4], секцията "интернет проекти" и Университета "Елон" публикуват резултатите от проведено проучване, относно бъдещето на интернет. В изследването участват 578 водещи експерти/учени, автори, изследователи, консултанти/ в сферата на интернет технологиите и допълнително  618 представители на ключови бизнеси, занимаващ с интернет.

Общо в проучването участват 1 196 респонденти.

Основните резултатите от изследването, относно бъдещето на интернет  са следните:

 

§  към 2020 мобилните устройства ще се превърнат в първостепенни средства за връзка с интернет на повечето хора по света

§  прозрачността на организациите ще нараства, но това няма да е свързано с повече персонална интегративност, социална толерантност;

§  потребителския интерфейс ориентиран към разговори и 'тъчскрийн" устройства ще станат доминиращи;

§  разликата между лично и работно време, между физическа и виртуална реалност ще се размива все повече;

§  следващо поколение инженерни технологии ще подобрят съществуващата интернет архитектура..

 

Участниците в  проучването посочват и 8 вероятностни сценарии, по които ще се развиват интернет технологиите:

 

-     Първи сценарии- мобилните телефони ще се превърнат в най-важното средство  за повечето хора по света. С това са съгласни 77% от експертите и 81% от всички участници в изследването. 22% не са съгласни, не отговорили-%.

-     Друг сценарий- увеличаване на социалната толерантност между хората, в резултат на развитие на информационните, комуникационни и интернет технологии. С този сценарии са съгласни 32% от експертите и 33% от всички 1 196 респонденти. 56% от експертите не са съгласни и 13% не са дали отговор.

-     Контрол на съдържанието чрез специална технология за защита на авторски права. През 2020 година ще има стриктен контрол на съдържанието в интернет, благодарение на активните действия  на законодатели, съдилища, медийни компании. Само 31% от експертите са съгласни с подобно развитие, 60% не са съгласни и 9% не са дали отговор.

-     Прозрачността ще засили интегритета на личността в обществото- 45% от експертите са съгласни, 44% не са съгласни с тази прогноза.

-     По-широко навлизане в живота на "допълнена" реалност и и увеличаване на времето за интеракция с "изкуствени" пространства. 55% от експертите са съгласни с подобен сценарии и 56% от всички отговорили. 15% не дават отговор.

-     Технологии и интерфейс ориентирани към разговори и "тъчскрийн" устройства-64% от експертите са съгласни с този сценарии и 21% не са съгласни.

-     Поява на следващо поколение архитектура на интернет - 78% от експертите са съгласни с твърдението, 6% не са съгласни и 16% не са дали отговор.

-    Размиване н границата между персонално и професионално време-56% са съгласни и 15% не са дали отговор.

 

Основният извод в резултат на това представително изследване е, че ще има съществено развитие на  Мобилните интернет комуникации.

Един от участниците в изследването е Хаурд Рейнголд, автор, учен изследовател  на интернет технологиите, най-известната му книга е "Виртуална общност" заявява , че комуникацията  е основна човешка потребност и хората се нуждаят от незабавна връзка към интернет пространството, за да получават важна за тях информация.

За времето от 12 март до 30 април, 2014г. посочения по-горе център провежда изследване сред студенти, ученици и други участници относно най-популярните по света мобилни приложения. Броят на отговорилите е общо 1017. Обобщените отговори показват, че сред тази група са популярни общо 3300 приложения, от които 1500 са уникалните. Преобладаваща група от изследваните лица са на възраст между 25 и 34 години,  само 1% са над-45 години.

По долу е списък с най-популярните приложения, подредени от 1 до 9: notability, groupme, 2048, venmo, myfitnesspal, quizup, flappy bird, ifunny, duolingo, pocket.

Сред мъжете приложенията се подреждат по следния начин: notability, groupme, clash of clans, venmo, quizup.  Сред респондентите жени списъкът е малко по-различен: notability, 2048, myfitnesspla, venmo, groupme.

 Мобилни приложения могат да  бъдат групирани  в следните области:

 

·     свързани с определен персонален контекст: къде се намираме в момента, какво правим и какво преживяваме;

·     неща свързани със здраве и хранa;

·     агрегирано съдържание от различни ресурси: информация от любими медии, социални мрежи, интересни неща в момента;

·     препоръки какво да носим, свързани с  време, работа, чувства.

 

През 2012г. агенцията "Капекс" [5] изследва състоянието и тенденциите за развитие на  мобилната комуникация сред ученици и представители на администрацията в 82 колежа, като броят на анкетираните е  повече от 2000. На въпроса "Какви мобилни устройства използвате, когато сте онлайн"  се получават следните отговори: 22%  - "Андроид"; 20%- iPhone; BlackBerry-14%; Уиндоус Мобайл-9%; iPad-35%. Другият въпрос, който  е по-интересен за нас "Ако разполагате с мобилни приложения в колежа, кой тип от тях бихте използвали". 26% предпочитат приложение, ориентирано към напомняне на важни дати и срокове; 22% отговарят,  че биха се насочили към такива, които дават информация за колежа и описание на  основни дейности; 14-към информационни бюлетини от колежа. Анализът на сайтове на български университети и колежи показва, че все още подобни мобилни приложения не са разработени и голяма част от студентите нямат достъп до такъв тип услуги, от друга страна рисковете и опасности от кибер атаки насочени към мобилни комуникации са почти минимални.

През 2012г  comScore [6] представя броят на мобилните приложения по света: Епъл разполага с 850 000 приложения; Амазон- 75 000; БлекБери- 120 000; Гугъл плей- 800 000; Нокиа- 116 000; Самсунг- 13 000. Разпределени по отделни направления приложенията са в следните основни области: игри-33%;  развлечение-7%; музика-4%.

Консултантската фирма в областта на технологиите gartner.com прогнозира, на базата на анализа на основните магазини, предлагащи мобилни приложения следните данни: през 2014г, ще бъдат свалени на мобилни устройства света общо 119 милиарда приложения. Като  през 2015г. броят на записите ще достигне цифрата 189 млрд., а в 2018г.-287 милиарда, като в случая наистина може да  се говори за революция в областта на  мобилните комуникации и всеки бизнес, който не съобразява подобни тенденции ще остане в миналото.

Една година по-късно, през април 2013г comScore [7]  предлага следните данни за броя на мобилните устройства: 58% от мобилните телефони в САЩ са от типа на "смартфон". В тази страна са регистрирани 327 милиона устройства.  В Китай, например,  броят на мобилните устройства достига  цифрата-1,15 милиарда, а в Индия- 867 милиона.

При сравнение на развитие и проникване на мобилните мрежи,  с тези  на интернет технологиите на глобално равнище се виждат следните резултати-80-90% от населението в развитите страни има достъп  до интернет услуги, като този процент в Китай е само 42, 3%, а в Индия -12% от хората имат достъп до интернет мрежи.  В същото време 82% от населението в Китай и 70% в Индия разполагат с мобилни телефони. На практика отделни програми и мобилни приложения ще осигурят на гражданите всестранен достъп до интернет пространството, затова и всички прогнози сочат, че бъдещето на мрежовите технологии ще е  свързано с мобилния интернет.

Използване на комбинирани аналитични инструменти за оценка състоянието на широколентови интернет и мобилни мрежи в България, на фона на световни показатели показва следните резултати. По скорост на  мобилни услуги България е класирана на 70 място от 118 страни по света. Скорост на запис на документи по мобилната мрежа е 8.95 Mbps или това е с около 1Mbps. по-малко от средните стойности на глобално равнище.

Средна скорост на качване на документи по мобилен интернет е 3.4Mbps. При сравнение с Румъния, която е изградила една от  най-скоростните интернет мрежи в Европа се забелязват следните резултати: Румъния заема 30 място от 116 страни, като средната скорост осигурявана по мобилните мрежи е 13.06Mbps. Гърция е на 25 място със средна скорост на мобилната комуникация 13.32Mbps. Сърбия е на 73 място със скорост на мобилен интернет 5.65Mbps. Например, при сравнение със състоянието на мобилен интернет в една Западна, развита страна като Франция, която е на 10 място по скорост на мобилните услуги в  света показва, че е   осигурена средна скорост на мобилен интернет 17.84Mbps.

Картината е коренно различна, когато анализираме  качеството на широколентовите интернет услуги в България.  Страната ни по скорост на интернет връзката е на  18 място от 193 страни, като средната скорост за страната  е 33.85 Mbps. Румъния отново ни изпреварва и по този показател, като заема 3-то място от  193 страни, със средна скорост интернет услугите- 55.82Mbps. Гърция по развитост на интернет мрежи е на 94 място в света, със средна скорост 9.03Mbps. Сърбия също е по-назад от нас и позицията и в световната класация  е 86-то място, със скорост на интернет връзката 10.23Mbps. Турция  значително е по-изостанала в сравнение с нас като заема 74 място в света по качество на мрежови услуги.

Франция като представител на Западна Европа е на 22 позиция, със средна скорост на интернет връзката- 33.01Mbps. като по този показател  изпреварваме и тази развита в технологично отношение държава. Други примери: Германия е на 29 позиция, а Испания на 32 място в света. Данните за състоянието на  мобилен интернет на глобално равнище показват следните резултати: средна скорост на запис на документи от интернет е 9.0Mbps, а  зареждане на документи е 3.4 Mbps. Тези данни показват, че България разполага със сравнително добра интернет инфраструктура и това ще се окаже важно предимство за развиване на иновативни бизнес и медийни услуги.

На глобално равнище се забелязват няколко тенденции [8] за трансформиране индустрията, свързана с мобилните услуги:

 

§  потребителите на фиксирани интернет услуги по света са достигнали цифрата 2.7 милиарда;

§  за сравнение абонатите на широколентови мобилни услуги на световно ниво през 2013 са около 1.6 милиарда. Азия се очертава като континента с най-много потребители на мобилната комуникация;

§  глобалният пазар на смарт телефони е с дял 18-19% или това са около 1.3 млрд. потребители.

§  облачните ресурси са ключов фактор за усъвършенстване на мобилните комуникации,  в последните 3-4 години. Основните проблеми в случая са свързани с осигуряване на  безопасност и сигурност на комуникацията в бизнеса; другият проблем  е кой да притежава и управлява на бизнес данните.

 

Следващият фактор който ще оказва влияние на международните пазари и на мобилни услуги е технологията M2M или комуникацията между отделни, интелигентни машинни устройства.  Тук се съсредоточават усилията за търсене на  нови подходи за  решаване  на социални, икономически, енергийни проблеми, както и търсене на ефективни отговори на  въпроси свързани с трафика,  движението на хора, околната среда и здравеопазването.

 "Гартнър"  публикува 10-те [9] стратегически тенденции през 2014г., които могат да бъдат обобщени  по следния    начин, съобразени с темата на изследването:

 

§  Мрежите задават определени скали, по които може да се измерва развитието на ИТ сектора, като се променя и самия бизнес, свързан с традиционни интернет услуги.

§  Поява на "смарт" машини-осигуряват се нови възможности за бизнеса, изискват се и нов тип умения, ускорява развитие на процеса, свързан с взаимодействието "човек-машина".

§  3Д принтиране- трансформира моделите за работа в организации, индустрии и пазари; лидерите трябва да усетят тенденциите и да използват технологията за промяна на компаниите си.

§  Настъпва ерата на персонални "облачни ресурси"- ИТ лидерите гъвкаво да отговорят на новите персонални технологии, средства и политики.

§  Софтуерът предопределя всичко в съвременния свят-виртуализацията осигурява база за развитие на "компютърни облаци", както и разработване на проекти, базирани на "зелени" центрове за данни, засилване на конкуренцията и изискванията за нови компетенции.

§  Разнообразие от мобилни устройства и управлението им-поява на технологии от типа "енд- юзер" продукти и увеличаване ролята на персоналния избор. Значително нарастване  броя на носими миниатюрни компютърни устройства, развиване на продукти свързан с интернет на "вещите". Към 2016г. се очаква пазарът  в тази сфера да достигне 10 милиарда долара.

§  Мобилни програми и приложения-осигуряват по-голяма стойност на продуктите за консуматора. Нараства ролята на мобилните приложения  интегрирани в бизнеса, засилва се значението на мобилна търговия и от тази гледна точка се увеличава  лоялността на клиентите и приходите за предприятието.

§  интернет на "всичко"- оценката на  нововъзникващи технологии и приложения помагат на лидерите да определят нови възможности за бизнеса. интернет на вещите към 2020 година ще включи в мрежовото пространство около 26 милиарда отделни единици, което ще осигури  приходи от 300 млрд. долара, главно от услуги в тази сфера.

§  Хибридни облачни ресурси, играещи ролята на брокери при разпределение на информацията- това ще доведе и до структурни иновации в бизнеса.

§  Развитие на архитектури от типа "облак-клиент"-свързани със засилване  мощта на мобилните комуникации и приложения, рязко диференциране на услугите в зависимост от опита на хората.

 

При търсене на информация, относно мобилните комуникации в базата данни на научното списание "Сайентифик Американ" [10] може да открием 2980 публикации по темата, в последните няколко години. От тях онлайн статии-746, печатни студии-1103, тематични блогове-701, 120- "подкасти".

Ще отбележа, че само през месец август, 2014 г. са публикувани в списанието три статии, посветени на мобилната комуникация. Тези данни още един път демонстрират тенденции и значимост на този тип комуникация в съвременния свят. По-нататък ще анализирам някои популярни мобилни приложения, разработени специално за големите информационни агенции и глобални медии. Ройтерс осигурява няколко приложения, предназначени за различни мобилни устройства за достъп до своите  информационни емисии.

Апликациите включват: световни новини, информация за глобалните пазари и бизнеса, финансови данни, корпоративна информация, последни новини в спорта, науката и технологиите. В магазина на Епъл има приложения за iPad, поддържа се на 2 основни езика: английски и  китайски. Последната версия на приложението е актуализирана през 2013г, обем на файла 12.1 мегабайта. Осигуряват се в реално време топ новини, снимки и видео.

В "Гугъл плей" има налични 7 приложения/apps/ за Ройтерс.

 

•     Thomson Reuters  -новини и списания. Приложението е достъпно от 7 август, 2014 и позволява навигация между отделните новинарски истории, създаване на персонализирани списъци с интересни новини, избор на теми, съхраняване на интересни истории и след това преглеждане офлайн;

•     Thomson Reuters  Eikon- е програма за финансови данни и новини;

•     ProView- професионална платформа за преглеждане на електронни книги и споделяне на мнения;

•     Sports Reel -приложение за спортна информация и видео;

•     Reuters Convene, достъпно е от юли, 2014г.-приложението е свързано с бизнес пътувания и участие в семинари, конференции, форуми;

•     Reuters Exchange- осигурява информация от експерти в областта на финансите и оценка на  риска. Има достъп до професионално списание за идеи, новини, анализи, интервюта свързани с финансови пазари.

 

Медията "Евронюз" е разработила 5 приложения, налични са е-магазините на "Гугъл", "Блек бери", "Епъл" и Нокиа.

Най-популярното от тях е Euronews Express предлага последните новинарски истории, придружени са с текст и снимки от най-гледаните в момента телевизионни новини. Приложението позволява  и преглед на новините офлайн. Поддържа се на 13 езика. Някои от  езиците са: английски, арабски, френски, италиански, гръцки, португалски, руски, турски и други. Участниците имат достъп до интерактивна карта на случващото се, визуализират се мнения, може да се споделят статии в социални мрежи, лесно да се търсят истории, изпращат се до мобилните устройства на потребителя   предупреждения и сигнали за "горещи" новини.

БиБиСи предлага няколко мобилни приложения, предназначени за смартфони от типа "Андроид“, за iPhone и iPad. Приложенията за сега са безплатни, ориентирани са към последни новини-топ истории, политика, бизнес, технологии, здравеопазване и технологии. Предлагат се още видео,, персонализиране на екрана чрез добавяне на новинарски категории. Последната година е добавено и приложение за "Блек Бери". Общо за „Андроид“ има разработени 40  приложения в различни сфери и 12 за Епъл.

В сайта на "Ню Йорк Таймс" има достъпни 6 приложения за iPhone и iPad; за Андроид-1; за Уиндоус phone-1; iPad-2; Kindlefire-1. Последната версия е актуализирана на 4 август, 2014г. Обем на файловете 9.2 мегабайта. Езици на които се поддържат платформите: английски, норвежки, чешки, датски, италиански, японски, руски, испански, виетнамски и други. Наименованието на апликациите за iPhone  са следните: NYTimes - Breaking National & World News; The New York Times Crossword; View In iTunes; NYT Now; NYTimes Real Estate.

Мобилните приложни програми намират широко приложение в различни сфери, могат например да бъдат използвани за дистанционно  управление на уредите в смарт къщи, провеждане на обучение по интернет, управление отделни функции на е-автомобили, взаимодействие с различни сензорни устройства, осигуряване на покупки и провеждане на мобилни  финансови транзакции, плащане  в магазини чрез NFC, сканиране на адреси, данни, търсене на важна информация,  с цел ориентация, за навигация в непознати местност, дистанционно  управление на електрони устройства като телефони, принтери, скенери и фотоапарати. Например приложението на "Гугъл"  commandr,  интегрирано във функциите за търсене на актуална информация, представлява гласов помощник, осигурява възможност за управление на телефона чрез  говор, използва се когато например управляваме автомобил и не можем да работим нормално с  клавиатурата. Някои от функциите, които могат да  се включват дистанционно са: GPS, увеличаване на звука, включване на безжична връзка, музикална пауза, следваща песен, изключване на "bluetooth" четене на съобщение от електронната поща и други.

Рей Ози, бивш софтуерен архитект на Майкрософт, създава продукта "талко", специална мобилна програма предназначена за Андроид и  Епъл. Приложението цели засилване ролята на разговорите в мрежата и позволява всеки един разговор да бъде записван, документиран, допълван, обогатяван със снимки, индексиран, както и  да се показва мястото, където протича  разговора. С помощта на гласови команди може да се търси информация, извличат данни и то по всяко време и от всяко място. Идеята е да се направи гласа така лесно използван, както и текста в интернет. Разговорът между хората да се превърне в  доминираща и устойчива медийна платформа или създаване на нещо подобно на "хиперглас". Аудио текстовете постепенно да заместят гласовата поща. По време на разговора между няколко души  се показват едновременно и снимки на участниците, като разговарящият избира една основана снимка на екрана, като другите се движат свободно в кръг около нея. Освен   това могат да се задават в мрежата автоматично  ключови думи и осигурява "хаштаг" на идеите. Всичко това се записва в облачни компютърни ресурси и може да бъде проследено в последствие. Някои от развитите бизнес компании се ориентират към подобни смарт продукти, тъй като осигуряват надеждност на разговора и не  е необходимо нещо да се помни или записва, всичко се съхранява в специална мрежа по един естествен начин. Целта на проекта е промяна на медиума, когато  самата реч с помощта на  безжични мрежи се превръща в устойчив канал за комуникация. Според Ози, ако интернет беше изобретение на човека, появило се  преди възникване на човешката реч,  то тогава всеки разговор щеше да бъде оценяван като отклоняваща се от нормите  практика. Следователно "талко" е най-добрият и бърз начин за разговор между хората. Със задействане на камерата, например, другите виждат това, което вие виждате. Друга цел на приложението е използване на разговора, за да се споделят ефективно различно моменти от живота ни,  позволява  да  се организират, намират и споделят важни моменти от ежедневния ни начин на живот,  и може да се задават линкове и запазва важна информация и данни.  Компанията Майкрософт през 2014г. разработва приложението "insteon", което е ориентирано към комуникация със  вещи в "смарт" къщи, като могат да се контролира над 200 различни устройства от типа на ключалки,  врати, осветление, термостати, домашни уреди, гаражи, сензори за движение, аудио-видео контрол, пестене на енергия и други.  Сигналите и командите се подават с помощта на мрежите " bluetooth", "wi-fi", "z-wave".

В популярната мрежа на "топси"  регистрираща резултати за популярността на отделни теми в последните дни и при зададена тема "мобилни комуникации" се получават 4074 резултата в последните 30 дни.

В електронната книжарница на „Амазон“ могат да се намерят 77 000 записа, с отправи към е-книги, статии, аудио-видео записи. По темата „мобилни комуникации и масмедии" има общо съхранени 110 заглавия на книги.

Някои изисквания към мобилните приложения:

 

§  да бъдат достъпни на няколко платформи и устройства;

§  да са свързани с основните дейности на институцията или компанията;

§  да подпомагат реализиране на визията;

§  да се поддържат на 2 и повече езика;

§  да бъдат безплатни за клиентите на компанията;

§  лесно да се откриват на официалната уеб страница;

§  да пестят време, тоест  обемът на файла да не бъде прекалено голям;

§  да се актуализират периодично като се добавят нови функции;

§  да позволяват автоматично  споделяне на информацията и в други популярни мрежи;

§  непрекъснато да се подобрява дизайна и разнообразието на приложенията, в зависимост от трансформация на бизнеса.

 

Типични рискове, свързани мобилната интернет комуникация:

 

-     "ботнет"- група от компютри инфектирани с вируси програми и контролирани от дистанция;

-     "малуер"- вреден софтуер предназначен да поврежда компютърни системи, без информирано съгласие;

-     кибер атаки- провеждат от държави, с нечестни намерения:  най-често срещана атака е " отказ от услуги", насочена е срещу медии и държавни агенции. Системи поддържащите инфраструктурата са обект на атаката;

-     заплахи за протокола "гласови услуги" по интернет, като придобиват различни видове: спам програми;  "фишинг", кражба на лични данни; измами с мобилни разплащания;

-     тестовете за надеждност, сигурност и защитата на информацията показват, че 75% от мобилните приложения не успяват да ги преминат успешно.

 

Компанията "Семантек" [11], занимаваща с изследване, свързани със  сигурността в интернет пространството е изградила специална интелигентна мрежа, базирана на сензори. която е в състояние да засича милиони атаки  в секунда. Наблюденията  са базирани на оценка на заплахите в 157 държави.

До 2013 атаките, насочени срещу мобилни устройства са сравнително малки като процент. Но от тогава насам се забелязва скок в честотата на "скам" и "малуер" атаките. Отчетите на глобално равнище показват, 38% от потребителите на мобилни услуги са били обект на кибер престъпление. През 2013 г. около 1.9 милиона компютри са контролирани от "бот програми". В момента като вреден код за мобилни устройства се предпочита този на "троянски кон", често пъти е под формата на  приложение, очаква се потребителя да го инсталира, често се среща и под формата на компютърна игра в мрежата. Атакуващите понякога вземат легитимни приложения и прибавят към тях зловреден код. Само за тази година има различни варианти на вирусен код от типа "malware" над 3262. „Фишинг“ кампаниите през 2013 г нарастват с 91%, в сравнение с предишни години. През 2013г. на-засегнатите страни от атаки от типа 'bots" са  САЩ, Китай, Италия, Тайван, Бразилия и Япония. По-популярни „ботнет“ вируси са: Kelihos;  Cutwall; Drakmailer; Maazben; Drakmeiler3; Unknamed.

Потенциални проблемни области в резултат на въздействие на тези незаконни дейности са: сайтове с неподходящ дизайн и лошо поддържани, сайтове от типа социални мрежи и фалшиви домейни.  Всичко това показва, че наред с положителните страни на мобилната комуникация, съществуват и  доста рискове, които не могат да бъдат преодолени без целенасочена политика за защита на гражданите,  подходящо обучение и разпространение на информация към обществото, относно заплахите за хората.

 

Изводи: Мобилният интернет и в частност мобилната комуникация и приложения ще придобиват все по-голямо значение за съвременния бизнес, институции, медии и постепенно ще осигуряват достъп в реално време до различни устройства и програми, от всяка точка за ползвателите. В мобилната мрежа освен хора, ще са включат и много други предмети, които ще визуализират и допълват картината на историята и осигуряват по-точна информация за всеки като част глобалното интернет пространство. Заедно с позитивните въздействия върху бизнеса, обществото и медиите мобилните интернет услуги са свързани  с много рискове и директни заплахи, относно защитата на персонални данни и личния живот на хората.

 

 

Бележки:

[1] http://mobithinking.com/mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats

[2] Digital Life in 2025

Summary: 15 Theses About the Digital Future

http://www.pewinternet.org/2014/03/11/digital-life-in-2025/

[3] Business Insider Source: comScore, 2014

http://www.businessinsider.com/mobile-will-eclipse-desktop-by-2014-2012-6

[4] Pew Internet & American life project

The Future of the Internet III

http://www.elon.edu/docs/e-web/predictions/2008_survey.pdf

[5] capex.com -Trends in

Digital and Mobile Communications

http://www.cappex.com/media/6digitalMobileTrends.pdf

[6] Tech crunch.http://techcrunch.com/2012/07/02/comscore-in-u-s-mobile-market-samsung-android-top-the-charts-apps-overtake-web-browsing

[7] The Mobile Revolution is Just Getting Started

http://www.ucstrategies.com/unified-communications-strategies-views/

the-mobile-revolution-is-just-getting-started.aspx

[8] 2013 Global Telecoms - Industry Transformation

http://goo.gl/2veBDw

[9] Top 10 Strategic Technology Trends for 2014

http://www.gartner.com/technology/research/top-10-technology-trends/

[10] Източник:

http://www.scientificamerican.com/search/?q=mobile+communications&x=12&y=14&display=searh

12.09.2014г.

[11] http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-istr_main_report_v19_

21291018.en-us.pdf

Последно посещение 12.09.2014г.

 

 

обратно нагоре