Петя Александрова "Преходни истории за култура и комуникации"

Издателство на Нов български университет

 

“Преходни истории за култура и комуникации” е моментна снимка на комуникациите на творци и творби – помежду им, с техните публики, с новите технологии. . От една страна са медиите в най-широк смисъл, хванати в заварено положение – толкова неустойчиво, че сякаш всеки миг ситуацията е различна. От друга страна, ако сме приели, че “изкуството е вечно”, как тази вечност функционира през търсачки, YouTube, дигитализация, фейсбук, платформи, форуми и т.н.? Отношенията между отделни прояви на изкуствата и техните комуникативни интерпретации са изменчиви и фрагментарни, затова и конструкцията на книгата следва едно съвременно възприятие: на парче, с отклонения, лъкатушения, завръщания, препратки. С кратки текстове на разбираем и непретенциозен език, с хлабави връзки, понякога хаотични и случайни прехвърляния – като при ключови думи.

Книгата е разделена на четири части. В първата акцентът е върху неминуемите промени на традиционната култура в резултат на влиянието на новите медии и модерните технологии. Втората се занимава с принципи и канони от историята на изкуствата и съвременното им усвояване. В третата се разглеждат конкретни артистични практики и възможните поуки от тях. Четвъртата разгръща примерни кризи при комуникацията на изкуствата с институции и публики. В съзнанието на читателя така се оглежда преминаването от културната история през модерните й прочити до недоразуменията или новаторството в употребата на артефакти. Защото целият текст е просмукан от убеждението, че новото не е добре забравеното старо, а добре усвоеното старо.

 

 

 

 

обратно нагоре