Актьорски задачи за интерпретация, бакалаври

Курсът NJRN503 Режисура и поведение пред камера е предназначен за студенти от бакалавърска специалност “Журналистика” и дава базисна подготовка за създаване на аудиовизуално произведение, възпитава умения за разказ чрез картина, психотехника за себевладеене пред телевизионната камера. Особено внимание се обръща на практическите занимания, част от които можете да видите в настоящето видео. Целта на актьорските интерпретации на материали е преодоляване на вътрешната съпротива и самооценка и постигане на синхрон с поставената задача, независимо  сериозността на текстовия материал. В настоящето видео са показани работни моменти от работата пред камера – различни актьорски интерпретации на Йовковите разкази “Албена”, “По жицата” и “Серафим” на студентите от есенен семестър на 2014/2015г. в Нов български университет.

кликнете върху екрана за стартиране/спиране на видеото 

 

обратно нагоре