Радиопрактика по журналистика, бакалаври

Курсът NJRN521 Практика по журналистика ІІ част е предназначен за студенти от бакалавърска специалност “Журналистика” и представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Практиката е съсредоточена в сферата на радиожурналистиката. Изпълнените материали са на студентката Юлияна Милкова през пролетен семестър на 2014/2015г. в Нов български университет.

кликнете върху екрана за стартиране/спиране на аудиото 

 

обратно нагоре