ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 с

Време за провеждане: 09-11.07.2007 г.
Продължителност: 3 дни
Начало: 10.30. на 09.07.2007 г.
Място: зала 310 и 313, корпус 1, Нов български университет
Участници: преподаватели и студенти от Нов български университет, Софийски Университет, Варненски свободен университет, ЮЗУ - Благоевград, Шуменски университет, медийни експерти, специалисти по ПР и маркетинг и журналисти.
Научен координатор: доц. д-р Руси Маринов
Координатор медии: Андрей Велчев – студент 4 година, специалност “Журналистика”
Координатор ПР: Тина Такева – студент 3 година, специалност “Връзки с обществеността”

09.07.2007 г., понеделник, Зала 310
9.30-10.30 – Регистрация на участниците
10.30-10.40 – Откриване на школата
доц. д-р Антоний Тодоров, заместник-ректор по международната дейност, НБУ
проф. Толя Стоицова, д.н., ръководител на Департамент Масови комуникации, НБУ

10.40-12.00 – Доклади и презентации
доц. д-р Руси Маринов, НБУ
“PR наблюдател в България – възможности и ограничения”
проф. Владимир Михайлов, д.н., НБУ
“Пета срещу четвърта власт”
доц. д-р Александър Ангелов, НБУ
“Журналистика и ПР в България:
Да – на равнопоставени; Не – на преплетени във вреда на журналистиката.
(исторически причини и сегашни деформации!)”
доц. д-р Георги Калагларски, ВСУ “Черноризец Храбър”
“Регионални медии и регионални ПР практики”
ас. Галя Господинова, ВСУ “Черноризец Храбър”
“Варненските медии и ПР поведение на местната власт”
Даниела Ранчова, магистърска програма, НБУ
“ПР и медии в България - власт и конфликти”
12.00 – 12.10 - кафе пауза

12.10-13.20 – Доклади и научни съобщения
Стела Райчева
“Черен ПР или мързеливи журналисти”
Даниела Стоянова
“Има ли корупционни процеси във взаимоотношенията между PR и медии?”
Ивелина Джамбазова
“Подобряване на взаимовръзката ПР – Журналист”
Елена Сапкова
“ПР и медийни технологии в България”
13.20-14.00 – Почивка

14.00-16.00 – Научни съобщения и дискусии
Катя Димова
“Медиаморфоза и съвременна журналистика”
Александра  Такева
“ПР агенции и онлайн медии – традиционни или модерни комуникации?”

 

Мартин  Радев
“PR и журналистът – обща цел, различни средства”
Иво Йотов
“ПР-ът и журналистиката – двете страни на една монета”
Милена  Петкова
“PR в структурата на медиите”
Мина Проева
“Етичният професионализъм в ПР практиките”
Мария Владимирова
“Хумора в медиите – отражение на българската действителност”

10.07.2007 г. – вторник, Зала 310
10.30-12.00 – Презентации и доклади
проф. Толя Стоицова, д.пс.н., НБУ
“Медийна и ПР комуникация в България”
ст. ас. д-р Десислава Бошнакова, НБУ
“Общуване с медиите: практика срещу теория”
ас. д-р Росен К. Стоянов, НБУ
“Медиа ПР – проблеми и предпоставки”
доц. д-р Ивайло Петров, Шуменски университет
“Регионалните медии и PR – едно мечтано равнопоставяне”
Кристина Миленова
“PR – Технология на успеха”
София Тончева, Вихра Костова, Илона Кожухарова, Елиза Стоева
“ПР репутация и медии в България”
Христо Климентов, Боян Бакърджиев
“Новият формат медия – генерирана от потребител медия”
Димитър  Първанов
“Интерактивни медии в България – мит или реалност?”

Галена  Ганчева
“Имат ли бъдеще частните медии у нас?”
Eлизабет Спасова
“Стабилитетът на управляващия медия или ръководителят на PR кампания като предпоставка за сътрудничество между журналист и ПР”
12.00-12.10 – кафе пауза

12.10-13.30 – Научни съобщения
Борислава  Луканова, Мария  Ганева, Ирина  Петкова
“Властта на медиите и ПР в България”
Сибила Кусева и Анелия Ангелова
“Комуникация между ПР и медии в България”
Светлана  Христова
“Разногласията между ПР и медиите в България”
Тодор Петров
“Проблеми на ПР със средствата за масова информация”
Яни  Дончев
“Война на световете – ПР срещу Медии”
13.30-14.00 – Почивка

14.00-15.30 – Съобщения и презентации
доц. д-р Иванка Мавродиева, СУ “Кл.Охридски”
“Филтриране на информацията от ПР отдели и от медии”
Ели Стоименова
“ПР в медиите. Медии в ПР-а. Докъде е България и колко дълъг път ни предстои?”
Пенка Туджарова, Миглена Николова, Владимира Кръстева
“Пресрилийз статия и/или пресрилийз ≠ статия ”
Николай Мичев
“Пресата ръка за ръка с ПР”
Кристелина Стайкова
“ТВ и метро рекламата – ефект върху потребителя”
15.30-16.00 – Дискусии и обсъждане на доклади, изследвания и съобщения

11.07.2007 г., сряда, Зала 310

ПРОГРАМА НА ІХ ЛЯТНА ШКОЛА
“ПР и медии в България - противопоставени или равнопоставени ?”


10.30-11.50 – Доклади и съобщения
Елена Цонева, докторант, НБУ
“Основни заблуди на журналистите за ПР”
ст.ас. Славка Попова, ЮЗУ – Благоевград
“Блоговете – медийна или ПР изява на ползвателите в мрежата”
Детелина Николова, Demea PR & Marketing
“Пътят на новината от клиента до медиите – професионализъм и
перфекционизъм”
Презентации на студенти, Варненски свободен университет

12.00-14.30, зала 313
Работа в мрежова среда и генериране на блогове, свързани с темата. Популяризиране на идеите на  школата, регистриране и дискусии по темите в международни и европейски мрежи.
Участие на студенти, регистрирани като организатори на лятна школа.

14.30-15.00 – Изводи, резултати, закриване на школата