ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 

1. доц. д-р Александър Ангелов - Журналистика и ПР в България:Да на равнопоставени; Не на преплетени във вреда на журналистиката(исторически причини и сегашни деформации!)

2. Проф. Толя Стоицова, д.н. Департамент Масови комуникации, НБУ - Медийна и ПР-комуникация в България

3. Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието - Пета срещу четвърта власт

4. доц. д-р Руси Маринов - PR наблюдател в България възможности и ограничения

5. ст.ас. Славка Попова (ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград) - Блоговете медийна или ПР изява на ползвателите на мрежата

6. ст. ас. д-р Десислава Бошнакова - Общуване с медиите: практика и теори

7. доц. д-р Ивайло Петров (Шуменски университет Епископ Константин Преславски) - Регионални медии и PR едно мечтано равнопоставяне

8. доц. д-р Иванка Мавродиева (СУ Св. Климент Охридски) - Филтриране на информация от PR отдели и от медии

9. Елена Цонева-Папуджиева, Докторант, НБУ - Основните заблуди на журналистите за PR-а

10. ас. Галя Господинова (ВСУ Черноризец Храбър) - ПР Регионални медии и регионална власт

11. Даниела Стоянова - Има ли корупционни процеси във взаимоотношенията между PR и медии?

12. Даниела Валентинова Ранчова - PR и медии в България власт и конфликти

13. Детелина Николова (Demea PR & Marketing) - Пътят на новината от клиента до медиите професионализъм и перфекционизъм

14. Елена Сапкова - ПР и  медийни  технологии в България

15. Кристелина Стайкова и Венцислава Иванова - ТВ и МЕТРО рекламата ефект върху потребителя

16. Мина Проева - Етичният професионализъм в ПР практиките

17. Петко  Александров - Свободата на словото мит или фалшива реалност

ДОКЛАДИ НА ІХ ЛЯТНА ШКОЛА
“ПР и медии в България - противопоставени или равнопоставени ?”