ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 

1. София Тончева, Вихра Костова, Илона Кожухарова, Елиза Стоева - ПР репутация и медии

2. Стела Райчева - Черен ПР или мързеливи журналисти

3. Тодор Петров - Проблеми на PR-а със средствата за масова комуникация

4. Анелия Ангелова и Сибила Кусева - Комуникация между ПР и медии в България

 

5. Христо Климентов - Новият формат медия – “User Generated Media”

 

6. Борислава Луканова, Ирина Петкова, Мария Ганева; Мария Генчева - Властта на медиите и ПР в България

 

7. Ивелина Джамбазова - Подобряване на взаимовръзката ПР-Журналист

 

8. Иво Йотов - ПР-ът и журналистиката – двете страни на една монета

 

9. Катя Димова - Медиаморфоза и съвременна журналистика

 

10. Мартин Радев - ПР-ът и журналистът – обща цел, различни средства

 

11. Владимира Кръстева, Миглена Николова, Пенка Туджарова - Press release ≡ статия и/или press release ≠ статия

 

12. Велеслава Жерева НБУ - Анализ  на взаимоотношения между PR агенциите и информационните агенции

 

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ НА ІХ ЛЯТНА ШКОЛА
“ПР и медии в България - противопоставени или равнопоставени ?”