ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 
 
ОСНОВНИ ДОКЛАДИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ПРЕЗЕНТАЦИИ
 
 
 
Николай Бойков, All Channels – Спортът като инструмент за изграждане и управление на корпоративната репутация
 
 
Петя Попова, ПР мениджър, Globul “GLOBUL Start: мястото на спорта в програмата за корпоративна социална отговорност”
 
 
Николай Михайлов, КРЕС – кампания на Vivatel  и световните шампиони Албена и Максим
 
 
United Partners – Спонсорство и спорт БТК Скуош купа
 
 
ас. Десислава Бошнакова, Ралица Михайлова – Лицата на спорта
 
 
ас. д-р Росен К. Стоянов – За политиката и спорта
 
 
 
Работа в групи