Випуск 2008.
През 2008 г. в департамент “Масови комуникации” се дипломираха студенти от трите специалности – Връзки с обществеността, журналистика и продуцентство.

Пожелаваме на всички успешна реализация в практиката!
Успех!
 
БАКАЛАВРИ:
Адриана Ганчева Русенова

Факултетен номер: 24551
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Мястото и функциите на ПР при изграждане на имидж и репутация”
Александра Георгиева Николова

Факултетен номер: 21486
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Мястото и функциите на Връзките с обществеността при изграждането на имидж и репутация на “Софийска вода” АД”
Александра Димитрова Райчева

Факултетен номер: 25047
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Ролята на специалните събития в поддържането на корпоративен имидж и репутация”
Алина Иванова Григорова

Факултетен номер: 22992
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика, с допълнителна специалност “Реклама”
Тема на дипломната работа: “Възможности за въздействие на телевизията като най-разпространена масмедия”
Антони Георгиев Кръстев

Факултетен номер: 23709
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика, с допълнителна специалност “Връзки с обществеността”
Тема на дипломната работа: “Участие на телевизията при провеждането на политически избори”
Биляна Петрова Александрова

Факултетен номер: 24113
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Влияние на телевизионния език върху детската аудитория”
Борислав Александров Грозданов

Факултетен номер: 24431
Специалност: Връзки с обществеността, с допълнителна специалност “Романистика”
Тема на дипломната работа: “Използване на ПР за създаване на лоялни клиенти”
Борислава Красимирова Луканова

Факултетен номер: 28884
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Обществените медии в съвременна България”
Бочо Емилов Петров

Факултетен номер: 14878
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Фабрика за сериали”
Валентин Валентинов Пасков

Факултетен номер: 27559
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “ПР в музикалната индустрия и предизвикателството на новите дигитални технологии”
Велеслава Пламенова Жерева


Факултетен номер: 27579
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Корпоративна социална отговорност – отговор на социалните предизвикателства и съвременния мениджмънт”
Велина Панчова Домусчиева

Факултетен номер: 18298
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Репортажът в телевизията и радиото”
Венетка Николаева Александрова

Факултетен номер: 18223
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Съдържание и форми на рекламните кампании на радио “Спорт””
Веселина Петрова Каракехайова

Факултетен номер: 20078
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “”Нови медии” – “Нова комуникация””
Виктория Благовестова Йосифова

Факултетен номер: 23735
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Специфика на журналистическите професии в зависимост от типа медия: телевизия, радио и интернет”
Виолета Георгиева Коларова

Факултетен номер: 23270
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Професия репортер – предизвикателствата пред радиото”
Владимира Иванова Карабенчева

Факултетен номер: 27080
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Корпоративните музеи като инструмент на ПР”
Владислав Емилов Симеонов

Факултетен номер: 23905
Специалност: Връзки с обществеността, с допълнителна специалност “Реклама”
Тема на дипломната работа: “Анализ на интернет рекламата в българското уеб пространство /на примера на “Jar Computers”/ ”
Вяра Йорданова Борисова

Факултетен номер: 17574
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Мултимедийната комуникация като фактор в информационното общество”
Габриела Георгиева Владева

Факултетен номер: 18245
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Глобалните PR агенции. Стратегически подход за локално въздействие”
Габриела Стефанова Куршумова

Факултетен номер: 23752
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Разследваща журналистика – професия и мисия”
Даниела Василева Стоянова

Факултетен номер: 26837
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Европейска комуникация в България”
Деяна Иванова Кръстева

Факултетен номер: 22991
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “ПР при позициониране на нов продукт на пазара”
Диана Ангелова Топалова


Факултетен номер: 18693
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Информационното радио – поглед отвътре”
Диана Стефанова Стоилова

Факултетен номер: 16421
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Функции на обществената телевизия”
Дорина Детелинова Ангелова

Факултетен номер: 24650
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Ролята на рекламата при утвърждаване на търговска марка”
Доротея Александрова Биволарска

Факултетен номер: 22903
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Професия репортер в радиото”
Емилия Венциславова Петрова

Факултетен номер: 27696
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Мисията на обществената телевизия”
Ива Валериева Горанова

Факултетен номер: 20884
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Въвеждане и препозициониране на търговска марка Суправит - Supravit”
Ивайло Борисов Бонев

Факултетен номер: 24714
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Спортна журналистика в България”
Ивелина Николаева Христова

Факултетен номер: 23380
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Същност, специфика и проблеми на телевизионната комуникация”
Ирена Радославова Късметска

Факултетен номер: 21425
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Форматът телевизия в реално време”
Ирина Огнянова Петкова

Факултетен номер: 28496
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Културна адаптация и етични норми на рекламните послания в медиите”
Калина Иванова Зафирова

Факултетен номер: 13212
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Изграждане на корпоративен имидж чрез Интернет”
Любомира Велинова Влахова

Факултетен номер: 25062
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Разследващата журналистика в България”
Мариана Петрова Колева

Факултетен номер: 25192
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Пъблик рилейшънс и структура на организацията – пресечни точки”
Марин Владимиров Колев

Факултетен номер: 27242
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “История на телевизионния формат “Сървайвър”. Етапи на подготовка и реализация на продукцията”
Мария Илиева Банчева

Факултетен номер: 24696
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Формиране и поддържане на имидж: Млади и утвърдени звезди”
Мартин Николаев Маев

Факултетен номер: 24602
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Подходи при определяне на комуникационната програма”
Мартина Веселинова Шимова

Факултетен номер: 22943
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика, с допълнителна специалност “Реклама”
Тема на дипломната работа: “Социални аспекти в развлекателните телевизионни предавания (телевизионната игра “Стани богат”)”
Миглена Николаева Николова


Факултетен номер: 26573
Специалност: Връзки с обществеността, с допълнителна специалност “Реклама”
Тема на дипломната работа: “ПР технологията за популяризирането на леката и ултра лека авиация”
Мира Славчева Йосифова

Факултетен номер: 23033
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Реформи и Пъблик рилейшънс във висшето образование”
Надя Валентинова Велинова

Факултетен номер: 18734
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Изграждане на имидж на финансова институция”
Петя Миленова Велева

Факултетен номер: 25857
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “ПР във високотехнологичните компании”
Радостин Николаев Петров

Факултетен номер: 24562
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Електронно правителство – комуникации и интерактивен ПР”
Роза Христова Разсолкова

Факултетен номер: 13384
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Проблеми на вътрешните комуникации в държавната администрация на Република България”
Светломир Руменов Анев

Факултетен номер: 16593
Специалност: Връзки с обществеността
Сибила Костадинова Кусева

Факултетен номер: 28101
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика, с допълнителна специалност “Връзки с обществеността”
Тема на дипломната работа: “Репортажът в съвременния информационен ежедневник”
Станислав Александров Пенович

Факултетен номер: 26040
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: “Онлайн радиото в България. Опит за систематизация”
Тоня Маринова Радевска

Факултетен номер: 16754
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Спонсорство на специални събития”
Юлиана Минчева Кънчева


Факултетен номер: 18575
Специалност: Продуцентство
Тема на дипломната работа: “Специфика на обществената телевизия в България”
МАГИСТРИ:
Адрияна Севдалинова Хаджиева

Факултетен номер: 18326
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “За политическото изкуство: как комуникациите помагат на политиката да печели влияние при управлението на “четвъртата власт””
Бистра Калинова Маркова

Факултетен номер: 13008
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Масови комуникации
Тема на дипломната работа: “Ползваемост на web-страници – основни препоръки при изграждане на web сайт. Изследване на ползваемост с eye-tracking. Примерно изследване на ползваемостта на www.nbu.bg
Вергиния Фердинандова Маджарова

Факултетен номер: 19262
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Масови комуникации
Тема на дипломната работа: “Европейска аудиовизуална политика”
Кинчи Атанасова Гиздова


Факултетен номер: 19319
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Влияние на Интернет и уеб телевизията: Прилагане на нови ПР техники”
Мария Ангелова Чолакова

Факултетен номер: 05112
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на масовите комуникации
Тема на дипломната работа: “Онлайн медии и онлайн реклама”
Мирена Красимирова Петкова

Факултетен номер: 19785
Специалност: Управление на Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Приложението на ПР във фирмите за мрежов маркетинг”
Орлин Георгиев Станков

Факултетен номер: 18591
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “PR 2.0 или възможностите пред Пъблик рилейшънс в уеб-базираните услуги от второ поколение (уеб 2.0)”
Петър Георгиев Панайотов

Факултетен номер: 32830
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Ролята на интернет медиите върху развитието на обществата под диктатура”
Рита Кирилова Гъргоринова

Факултетен номер: 18622
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: “Европейски комуникационни програми за изграждане на европейска идентичност и културно многообразие”