Тема № 17. Информационните Системи в медицината и здравеопазването като стандартизирани know-how произведения – презецентация на авторски продукти

| Назад към предишната страница |

обратно нагоре