Тема № 11. Промоция и рекламна комуникация – същности, видове и цели.

| Назад към предишната страница |

обратно нагоре